OD har många vänner.

Under årens lopp har många trogna lyssnare strömmat till för att låta sig underhållas av högklassig körsång och capriciösa upptåg. Nu finns ett sätt att befästa sin vänskap, nämligen att gå med i föreningen OD:s Vänner.

OD:s Vänner är en ideell förening, bildad 1960 efter ett upprop av Prins Bertil. Tanken var att stödja Sångsällskapet OD i ”dess strävan att upprätthålla sina konstnärliga traditioner”. En rad turnéer under Hugo Alfvéns ledning hade nämligen gjort slut på Sångsällskapets kontanta medel och krisen var nära. 

Medlemskap

Ett medlemskap i OD:s Vänner kostar 200 kronor per år, eller 2000 kronor för ständigt medlemskap. Förutom att man som medlem stöder OD, får man regelbundet information om kören och dess verksamhet. Dessutom blir man inbjuden till särskilda kvällar med olika program som rör OD i världen. Ungefär vartannat år ger OD också ut en välmatad bok med årsberättelser – som medlem i OD:s Vänner får man boken gratis.

Abonnemang

Som medlem får man också teckna abonnemang till OD:s konserter. Abonnemangen ger också förtur till Capricebiljetter. Mer om abonnemangen kan du läsa här.

Vårmiddagen

En hörnsten i verksamheten är Vårmiddagen som äger rum i Alfvénsalen på Valborgsmässoafton. En munter och uppsluppen stämning brukar känneteckna festen, där det sjungs mycket (för det mesta fyrstämmig manskör, om sanningen ska fram).

En öppen och demokratisk förening

Föreningen åtnjuter skattebefrielse eftersom den är öppen för alla och demokratisk. För att läsa föreningens stadgar kan du klicka här. Vid årsmöten som hålls på hösten väljs ordförande och styrelse. Den nuvarande styrelsens sammansättning syns här.

Hur man blir medlem?

Den som vill sälla sig till de andra vännerna av OD i föreningen kan klicka här. Därefter går det som på räls.

Kontakt

OD:s Vänner
℅ Jørgen Straarup
Sankt Johannesgatan 4 B
SE-753 11  Uppsala
tfn +46 70 377 2362
e-post vanner@od.se