Vill du ha hela världen som publik? Börja med tolv personer.

Å ena sidan är OD en internationellt erkänd manskör som regelbundet gör utlandsturnéer, samarbetar med världsartister och ger ut skivor. Å andra sidan är vi mer än en kör; ett sällskap där nästan alla har en funktion vid sidan av det rent musikaliska och bidrar med sina speciella kunskaper och erfarenheter.

Båda sidorna av OD kräver mycket; musikalitet, engagemang och en hel del tid. Men vi har svårt att tänka oss fler körer som ger så mycket tillbaka i form av musikaliska upplevelser och gemenskap.

Vill du vara med i OD?

Vi söker nya sångare varje år och inträdesprov sker vanligtvis i början av september, men kan i vissa fall även äga rum vid något annat tilfälle. Du får sjunga inför en prövningsnämnd som bland annat består av OD:s sångpedagog, dirigent och sekreterare, totalt ca ett dussin personer, och provet består av följande moment:

  • Solosång. Du sjunger en valfri sång eller visa.
  • Kvartettsång. Du sjunger din stämma tillsammans med tre sångare från OD i en sång som skickats ut i förväg.
  • Notläsningsprov. Du sjunger din stämma i en för dig okänd sång.
  • Gehörsprov. Du sjunger bland annat olika intervallföljder som först spelas på piano.

Nästa intagningstillfälle är den 17:e januari 2017 och vi vill ha din ansökan senast den 13:e januari. Ansökan skickas till secretary@od.se.

Inträdesproven sker i Uppsala och besked lämnas därefter inom två veckor. Vänligen notera att OD har en pensioneringsålder på 55 år.

I din ansökan anger du:
- Namn
- Ålder
- Adress
- Telefonnummer 
- Stämma
- Beskrivning av tidigare sångerfarenheter

Vill du veta mer, kontakta sekreteraren, secretary@od.se.

Varmt välkommen till OD!