OD:s notbibliotek Subito!

Tack vare ett långvarigt arbete med att söka upp, beställa och framställa ny musik förfogar OD idag över världens största notbibliotek för manskör. OD:s notbibliotek innehåller fler än 8000 titlar. Biblioteket har byggts upp sedan OD:s grundande 1853 och anses idag vara den största specialsamlingen för manskörsmusik.

OD får varje vecka förfrågningar om manskörsrepertoar från när och fjärran. Många manskörer har problem med att förnya sin repertoar och här i databasen Subito! finns en rikedom att inspireras av. Ambitionen är att Subito! skall vara ett dynamiskt redskap för körledare, körsångare, musikforskare, musikförläggare, musikförmedlare etc över hela världen. Välkommen att botanisera!

Till Subito!