OD:s Veteraner (ODV)

Orphei Drängar, alltså den kör som framträder under namnet OD består av ungefär 80 aktiva sångare. Sångare som antingen har fallit för åldersstrecket eller som av andra anledningar inte längre är aktiva kan bli medlemmar i veteranföreningen Orphei Veteraner eller OV.

Här hittar du en länk till Orphei Veteraners hemsida