Vänner till OD

OD är lyckligt lottad genom att ha en stor vänkrets. Förutom våra sponsorer så finns ett antal självständiga organisationer och personer med någon form av anknytning till eller intresse för OD. Nedan återfinns beskrivningar av några av dessa med länkar till deras hemsidor.

Orphei Drängar, alltså den kör som framträder under namnet OD består av ungefär 80 aktiva sångare. Sångare som antingen har fallit för åldersstrecket eller som av andra anledningar inte längre är aktiva kan bli medlemmar i veteranföreningen Orphei Veteraner eller OV.

Här hittar du en länk till Orphei Veteraners hemsida

 

 

OD har många fans över hela världen och i Japan är vi alldeles särskilt populära.

Här hittar du en länk till hemsidan för en av våra största fans i Japan