Från tidsfördriv
till modern manskör

Sångsällskapet Orphei Drängar bildas den 30 oktober 1853 i krögaren Österbergs festvåning vid Gamla torget i Uppsala. Staden är avspärrad på grund av risken för kolera och nöjeslivet är begränsat. Förstetenoren Jonas Widén samlar kring sig tre sångare, en dirigent – Oscar Arpi, ledare för Allmänna sången – en pianist och, för säkerhets skull, en åhörare.

Man sjunger bland annat Fredmans epistel nr 14, ”Hör, I Orphei Drängar”, som snart blir sällskapets lystringssång. Syftet är i första hand att roa sig själva. Men när director musices J. A. Josephson efter ett halvår övertar ledningen stiger ambitionsnivån.

OD:s första konsert under eget namn äger rum 1864. Man är nu en etablerad elitkör som håller konserter också i Stockholm och Göteborg. Den första vårkonserten ges den 13 april 1870. Josephsons efterträdare, Ivar Eggert Hedenblad, ger under 1880-talet ut notsamlingen Studentsången. Verket får stor betydelse för hela Sveriges manskörstradition. OD blir nu alltmer en manskör i egen rätt och tävlar med de bästa körerna i och utanför Sverige. 1891 gör kören den första större turnén i Sverige. Året därpå går färden till Köpenhamn och Hamburg. Under Hedenblads tid gör kören också prestigefyllda framträdanden för den ryske tsaren och den tyske kejsaren.

Den första grammofoninspelningen gör OD 1907 under sin turné till London. Inspelat material från 1907 till 1950 finns samlat i cd-boxen OD Antiqua.

Hugo Alfvén

Hedelblad efterträds 1910 av Hugo Alfvén som samma år hört OD under dess smålandsturné: ”Kören klingade utmärkt, friskt och klangfullt, men själva programmet tyckte jag var för billigt – idel gamla, uttröskade sånger. Med det instrumentet borde man kunna åstadkomma bättre musik". Alfvén inriktar sig på att göra klangen ännu bättre, att vidga och förnya repertoaren och att utveckla kören till ett instrument, ”en orkester av röster”. Som arrangör och kompositör bidrar Alfvén till att bredda repertoaren.

Med Hugo Alfvén i ledningen befäster OD ställningen som Sveriges främsta manskör och sätter standarden för svensk manskörssång – trots hård konkurrens av Allmänna sången i Uppsala, Lunds och Stockholms studentsångare och KFUM-kören.

Under mellankrigstiden reser OD till Paris, Amsterdam och Barcelona. Körens kvalitet skiftar från år till år liksom dirigentens engagemang. Men OD kommer alltid tillbaka.

 

"Det svenska körundret"

1947 övertar Godin ledningen och förnyar repertoaren med bland annat sakrala verk. Vid den här tiden når Allmänna sången sin höjdpunkt som manskör. Många OD-ister sjunger även i Allmänna sången.

Efter en uppslitande debatt 1951 får Godin inte förnyat förtroende och Eric Ericson erbjuds posten som dirigent. Med Ericson byggs OD upp igen och blir en del av vad som brukar kallas ”det svenska körundret”. Ericson förbättrar systematiskt körens tekniska skicklighet och vidgar repertoaren. Ericsons växande renommé utomlands banar väg för OD:s internationella karriär. 1966 och 1967 vinner kören BBC:s sångtävling för europeiska körer och den sex veckor långa USA-turnén 1970 har en avgörande betydelse för körens utveckling. De täta repetitionerna och kvalificerade konserttillfällena höjer körens kompetens och ambitionsnivå.

Eric Ericson

1962 introduceras Caprice, ett koncept som drar stor publik. 1970 introduceras en annan konsertform, Serenad, en soaré med lyriska och musikaliska inslag i början av juni.

En förbättrad ekonomi gör det möjligt för OD att bekosta studieresor. Robert Sund kan på 70-talet resa i Östeuropa och i arkiv, bibliotek och antikvariat göra värdefulla fynd, bland annat verk av Suchon, Kodály och Tormis. Kören har också möjlighet att beställa manskörsverk av svenska kompositörer.

1991 efterträder Robert Sund Eric Ericson. I likhet med Alfvén förser han kören med egna kompositioner och arrangemang. Ett av de större verken är Resan till Nineve, 1995, ett oratorium skrivet för stora katedraler. Oratoriet är typiskt för OD:s strävan att uppsöka nya arenor, nya kombinationer och samarbetspartners och att variera de musikaliska uttrycken. Ett annat samarbetsprojekt är Stravinskis Oedipus Rex, 1991, tillsammans med Radiosymfonikerna och radiokören under ledning av Esa-Pekka Salonen, vilket upprepas 2009.

2008 inleds ett nytt kapitel i OD:s historia när Cecilia Rydinger Alin blir ny dirigent.