OD:s Minnesfond

OD:s Minnesfond eller Carl Curmans fond är öppen för alla som vill skicka en hälsning genom ett bidrag till OD:s verksamhet. I stadgarna för fonden står:

Till fonden må envar som vill hylla eller hedra någon avhållen medlem av Sällskapet, vid högtidsdagar, vid sistea avskedet eller till åminnelse av någon redan bortgången, insända bidrag, därmed givande sin hyllning en värdig och tilltalande form, Sällskapet till fromma.

Sälskapet skickar en särskild hälsning till föremålet för hyllningen. Bidrag till Minnesfonden sätts in på OD:s plusgirokonto med nummer 16 12 52-2. Glöm inte att ange vem ni vill ihågkomma och vart vi ska sända Minnefondens tack.