Nyheter

Orphei Drängar i fint sällskap

2015-08-25 Orphei Drängars höst börjar och slutar med Arnold Schönbergs magnifika Gurrelieder med traditionell Caprice i Uppsala universitetsaula emellan. Under hösten får OD därmed arbeta med några av världens bästa körer, orkestrar och dirigenter. Och med de heml... Läs mer

Dags att söka till Orphei Drängar

2015-08-17 OD söker nya sångare och årets ansökningar ska vara inne senast den 3 september 2015. Intresserade sångare är varmt välkomna med sin ansökan. OBS! Annat datum har kommunicerats tidigare men årets inträdesprov är flyttade på grund av OD:s deltagande vid Ö... Läs mer

Se fler

För att få information bla om konserter och biljetter, anmäl din e-postadress här.

Klicka här för att anmäla dig!

Röster om OD

Pernilla Andersson

- Oavsett vilken genre man verkar i är OD en upplevelse att samarbeta med. Öppna, trevliga, mycket profes… Läs mer

Se fler

Konserter etc.

Caprice 2015

2015-12-05 Läs mer

Gurrelieder i Bergen

2015-12-09 Läs mer

Vårkonsert 2016

2016-04-16 Läs mer

Se fler


OD är en Uppsalakör i världsklass som bidrar till Uppsalas attraktionskraft!

Läs mer

Följ OD: